Tinkimätön puolustaja

Kotiranta & Co Asianajotoimisto on Suomen kokeneimpia ja tunnetuimpia oikeudenkäyntitoimistoja. Hoidamme yli 20 vuoden kokemuksella vaativia talousrikosasioita, kaupallisia riita-asioita ja erilaisia vastuukysymyksiä yleisessä tuomioistuimessa sekä välimiesmenettelyissä ja muita haastavia oikeudellisia ongelmia.

Puolustamme päämiestemme etuja periksiantamattomasti.

Asiakkaitamme ovat koti- ja ulkomaiset pörssiyhtiöt ja niiden johtohenkilöt sekä osakkeenomistajat, pääoma- ja muut sijoittajat, yrittäjät sekä julkis- ja muut yhteisöt. Hoidamme myös yksityishenkilöiden vaativia oikeudellisia asioita.  

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä ja Rovaniemellä.

‘Exceptionally hardworking, great personal capabilities to deep dive and find arguments to support the case.‘

The Legal 500 Europe
Middle-East & Afrika Dispute Resolution 2020

 

PALVELUT

Arvopaperimarkkina- ja muut vaativat talousrikosasiat

Olemme erikoistuneet arvopaperimarkkinarikos- ja muiden vaativien talousrikosasioiden hoitamiseen. Olemme puolustaneet päämiehiämme lukuisissa sisäpiirintiedon väärinkäyttöä, tiedottamisrikosta ja kurssimanipulaatiota koskevissa oikeudenkäynneissä kaikissa oikeusasteissa. Olemme erikoistuneet myös muihin yritystoimintaan liittyviin talousrikosasioihin vastaajan tai asianomistajan avustajana. Hoidamme erityisesti veropetos- ja kirjanpitorikosasioita, velallisen epärehellisyysasioita, rahanpesuasioita, petos- ja kavallusasioita, ympäristörikosasioita ja osakeyhtiörikosasioita.

Kaupalliset riita-asiat

Hoidamme erilaisia kaupallisia riita-asioita yleisessä tuomioistuimessa. Olemme erikoistuneet yritystoimintaan liittyvien vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksiä koskevien oikeudenkäyntien sekä yrityskauppoja ja rahoitusta koskevien riita-asioiden hoitamiseen. Hoidamme lisäksi työoikeudellisia riita-asioita. Annamme lausuntoja ennen oikeudenkäyntiä arvioitavista oikeudellisista kysymyksistä. Annamme lisäksi asiantuntijalausuntoja erilaisista prosessuaalisista ja oikeudellista kysymyksistä riita-asioissa.

Välimiesmenettelyt

Hoidamme oikeudenkäyntejä ja toimimme välimiehenä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjen ja välimiesmenettelystä annetun lain mukaisissa välimiesmenettelyissä.

Yhtiö- ja yhteisöoikeudellinen neuvonanto

Hoidamme erilaisia yhtiö- ja yhteisöoikeudellisia toimeksiantoja sekä keskikokoisia yritys-, rahoitus- ja pääomasijoitusjärjestelyjä. Annamme oikeudellisia lausuntoja erilaisista yhtiö- ja yhteisöoikeudellisista kysymyksistä.

Arvopaperimarkkina­oikeudellinen neuvonanto

Toimimme neuvonantajana erilaisissa arvopaperimarkkinaoikeudellisissa asioissa. Olemme erikoistuneet ostotarjousmenettelyjä ja pörssiyhtiöiden tiedottamista sekä sisäpiirihallintoa koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Annamme pörssiyhtiöille, niiden johdolle ja osakkeenomistajille oikeudellisia lausuntoja arvopaperimarkkinalain sisällöstä ja soveltamista.

Sanan- ja lehdistönvapausasiat

Olemme erikoistuneet sanan- ja lehdistönvapautta koskevien toimeksiantojen hoitamiseen ja oikeudelliseen neuvonantoon. Hoidamme sanan- ja lehdistönvapausliitännäisiä tuomioistuinasioita julkaisijoiden, kustantajien, toimitusten, päätoimittajien ja toimittajien sekä julkisuuden henkilöiden avustajana. Annamme lausuntoja erilaisista sanan- ja lehdistönvapauteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Yksityishenkilöiden oikeudelliset asiat

Tarjoamme laadukkaita asianajopalveluita myös yksityishenkilölle. Yksityishenkilöiden oikeudellisissa asioissa palvelemme erityisesti Rovaniemen toimistolla.

 

PERUSTAJA

Asianajaja, oikeustieteen tohtori Kai Kotiranta perusti Kotiranta & Co Asianajotoimiston vuonna 2010. Sitä ennen hän toimi osakkaana ja riidanratkaisuryhmän vetäjänä yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista.  Kotiranta on toiminut asianajotehtävissä yli 20 vuotta ja Suomen Asianajajaliiton jäsen hän on ollut vuodesta 2001. Kotiranta väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2014. Hänen rikosoikeudellinen väitöskirjansa käsittelee sisäpiirintiedon muodostumista.

Kotiranta on yksi kokeneimmista ja tunnetuimmista rikos- ja riita-asioita tuomioistuimessa hoitavista asianajajista Suomessa. Hän on tunnettu lukuisten julkisuudessa esillä olleiden oikeudenkäyntien menestyksellisestä hoitamisesta ja tavastaan puolustaa oikeudenkäynnissä päämiestensä etuja.

Kotiranta on erikoistunut arvopaperimarkkina- ja talousrikosasioiden sekä kaupallisten riita-asioiden ja arvopaperimarkkina-, yritys- ja yhteisö- sekä vahingonkorvausoikeudellisten asioiden hoitamiseen ja oikeudelliseen neuvonantamiseen. Hän on Suomen Asianajajaliiton, Suomen Lakimiesliiton ja Juridisk Föreningen i Finlandin sekä lukuisten muiden kotimaisten oikeudellisen alan yhdistysten ja järjestöjen jäsen sekä muun muassa International Bar Associationin ja European Criminal Bar Associationin jäsen. Kotiranta toimii Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan Valvontalautakunnan jäsenenä sekä Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan talousrikosoikeuden työelämäprofessorina.
 

MEISTÄ SANOTTUA

‘Best recognised for representing
clients in white-collar crime cases.’

Chambers and Partners
Dispute Resolution 2020


‘He is very well known for his expertise
and equally good communicator
who
really cares for his clients.’

The Legal 500
Europe, Middle-East & Africa
Dispute Resolution 2020


‘He applies a human touch to the work
he’s doing.’

Chambers and Partners Europe
Dispute Resolution 2015


‘Very fast, sharp and to the point’.
... Kai Kotiranta is highly recommended.

The Legal 500
Europe, Middle-East & Africa
Dispute Resolution 2017


 

IHMISET

 
 • KAI
  KOTIRANTA  

  OSAKAS | HELSINKI JA ROVANIEMI

  Asianajaja, oikeustieteen tohtori

  Puhelin: 020 7280 831

  Matkapuhelin: 040 178 7220

  Sähköposti: kai.kotiranta(at)kotirantaco.fi

  Sihteeri: sini.tallgren(at)kotirantaco.fi

 • KATRI
  HAVU  

  LAKIMIES | HELSINKI

  Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen tohtori

  Puhelin: 020 7280 833
  Matkapuhelin: 040 777 8916

  Sähköposti: katri.havu(at)kotirantaco.fi

 • REETAMARIA
  YLITALO  

  ASIANAJAJA | ROVANIEMI

  Asianajaja, väitöskirjatutkija

  Puhelin: 020 7280 836
  Matkapuhelin: 040 777 9036

  Sähköposti: reetamaria.ylitalo(at)kotirantaco.fi

 • SINI
  TALLGREN  

  HALLINTO

  Puhelin: 020 7280 832
  Matkapuhelin: 040 777 9175

  Sähköposti: sini.tallgren(at)kotirantaco.fi


 •  

  HARJOITTELIJAT | ROVANIEMI

  Puhelin: 020 7280 835

  Sähköposti: student(at)kotirantaco.fi


 •  

 

YHTEYSTIEDOT

HELSINKI

Kotiranta & Co Asianajotoimisto
Kotiranta & Co Attorneys
Kotiranta & Co Advokatbyrå


Pohjoisesplanadi 27 C
00100 Helsinki, Finland

Puhelin: 020 7280 830
Sähköposti: helsinki(at)kotirantaco.fi
Y-tunnus: 2317771-4ROVANIEMI

Kotiranta & Co Asianajotoimisto
Kotiranta & Co Attorneys
Kotiranta & Co Advokatbyrå

Hallituskatu 20 A 3f
96100 Rovaniemi, Finland

Puhelin: 020 7280 835
Sähköposti: rovaniemi(at)kotirantaco.fi
Y-tunnus: 3138548-4