Opiskelijoille

Hae ainutlaatuista harjoittelupaikkaa Rovaniemellä!

Harjoittelujakson 1.1. – 31.5.2024 hakuaika on käynnissä.

Hakukierros alkaa 29.11. kello 8 ja se sulkeutuu 13.12.2023 kello 16. Haastattelut ja valinnat suoritetaan 20.12.2023 mennessä. Harjoittelu alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.5.2024. Jaksolle valitaan yksi (1) opiskelija.

Vuonna 2024 järjestetään kaksi harjoittelujaksoa. Seuraava hakukierros aukeaa loppukevään 2024 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

 

Harjoitteluohjelman yhteydessä harjoittelijat tutustuvat asianajotoimintaan käytännössä ja asianajotoiminnan sääntelyyn, rikosasioiden hoitamiseen sekä riita-asioiden hoitamiseen. Harjoitteluohjelmaan kuuluu työtehtävien hoitamisen lisäksi harjoitteluohjelman sisältöä tukevaan kirjalliseen aineistoon perehtymistä. Harjoitteluohjelma saattaa sisältää työskentelyä myös Helsingin toimistossa. Harjoitteluohjelman suorittaminen voidaan hyväksyä harjoitteluksi (ONVAL9997 tai OTMVAL9997). Harjoitteluohjelman sisällyttämisestä opintojen osaksi on sovittava tiedekunnan kanssa opinto-oppaassa ilmoitetun mukaisesti.     

Tarjoamme näköalapaikan kokeneessa ja tunnetussa asianajotoimistossa sekä mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisten oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen parissa työskentelemiseen. Työtehtävät on sovitettavissa opintojen suorittamiseen samanaikaisesti. Harjoittelijan työaika on keskimäärin kuusi (6) tuntia päivässä joka toinen päivä eli noin 60 tuntia kuukaudessa. Työajat sovitaan harjoittelijan kanssa erikseen. Harjoittelijalle maksetaan Lakimiesliiton suosituksen mukaista tuntipalkkaa.   

Toimita hakemuksesi hakukierroksen aukioloaikana sähköpostitse harjoitteluohjelmasta vastaavalle AA Reetamaria Ylitalolle (reetamaria.ylitalo@kotirantaco.fi). Viestisi tulee otsikoida ”[Sukunimi] työhakemus” ja sen tulee sisältää 1) enintään kahden (2) sivun mittainen hyvällä suomen kielellä kirjoitettu vapaamuotoinen kuvallinen hakemus pdf-muodossa ja 2) ajantasainen opintosuoritusote. Hakemukseen voi liittää halutessaan ansioluettelon. Osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.  

Valinnat perustuvat kokonaisarviointiin, jossa painotetaan erityisesti hakemusta, opintojen suuntautumista, opintomenestystä sekä henkilökohtaista haastattelua. Hakuajan sulkeutumisen jälkeen toimitettuja hakemuksia ei huomioida. Valitsematta jääneiden opiskelijoiden hakemuksia ei huomioida seuraavilla hakukierroksilla, vaan hakuun on osallistuttava uudelleen.

Lisätietoja harjoitteluohjelmasta antaa
AA Reetamaria Ylitalo
040 777 9036
reetamaria.ylitalo@kotirantaco.fi