MAR – THE CRIMINAL CODE CHANGES (SUOMEKSI).

MAR – THE CRIMINAL CODE CHANGES (SUOMEKSI).

MAR:n ja MAD II:n kansallinen voimaan saattaminen on aiheuttanut muutoksia arvopaperimarkkinarikoksia koskevaan rikoslain 51 lukuun. Sisäpiirintiedon väärinkäyttämistä koskeva rangaistusvastuu on laventunut. Sisäpiirintiedon määrittelyn kriteereihin ei ole säädetty...
Finnish Securities Markets Legislation changes (suomeksi).

Finnish Securities Markets Legislation changes (suomeksi).

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista (MAD II) tulevat sovellettaviksi 3.7.2016. Asetuksena MAR on Suomessa suoraan sovellettavaa sääntelyä. MAD II implementoidaan osaksi...